PRICES

от КОНСУЛТ ИНВЕСТ.

ЦЕНИ
  • Ценовата политика на счетоводна къща "Консулт Инвест" е гъвкава и отворена към клиента , отговаряща на неговите индивидуални потребности и възможности.
  • Определянето на цените на нашите услуги е строго индивидуално. Посочените цени подлежат на коментар и промяна след запознаване с дейността и документацията на всеки клиент.
  • Възможни са корекции на цените във връзка с особености на дейността. Например : УСЛУГИ, ТЪРГОВИЯ, ПРОИЗВОДСТВО или други, голям брой аналитични нива , голям брой продажби, специфични изисквания на клиента и др.
 
Обявяване на годишни финансови отчети в Търговския регистър към Агенция по вписванията:
- Подготовка на Заявление за вписване Г 1 с всички съпътстващи документи - 30,00 лв.
- Сканиране на всички документи за подаване по електронен път - 10,00 лв.
 
Базови цени за абонаментно счетоводно обслужване за фирми с предмет на дейност "УСЛУГИ"
Месечно Нерегистрирани по ДДС Регистрирани по ДДС
Фирми без персонал, един касов апарат, една банкова сметка
малък обем документи - до 30 бр. на месец
50 лв. 100 лв.
от 30 бр. до 50 бр. документа на месец 80 лв. 120 лв.

Изготвяне на платежни нареждания за данък върху доходите на физически лица от наеми

10 лв./платежно нареждане 10 лв./платежно нареждане
За всяко осигурено и самоосигуряващо се лице от персонала,за всеки един допълнителен касов апарат, за всяка допълнителна банкова сметка 10 лв. 10 лв.
                                                       Регистриране на фирми по ЗДДС
  • доброволна регистрация по избор - 150 лв.
  • задължителна регистрация - 300 лв.
      ( За клиентите на счетоводна къща "Консулт Инвест" , използващи абонаментно счетоводно обслужване повече от една година, доброволната регистрация по ДДС е БЕЗПЛАТНА )

Регистрация на фирми
Цени за регистрация на: ЕТ ЕООД ООД ДЗЗД
* без печат 50 лв. 195 лв. 195 лв. 300 лв.
* с печат 80 лв. 225 лв. 225 лв. 330 лв.
*  при сключване на абонаментен договор 50 лв. 195 лв. 195 лв. 300 лв.

В цените са включени всички Държавни такси.
Нотариалните такси се заплащат от клиента.

                                            

Цени на счетоводни услуги при еднократно счетоводно обслужване

 

ВИД КЛИЕНТИ 

ЦЕНА НА ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ

Фирми с до 50 документа годишно  нерегистрирани по ДДС

200 лв.

30 лв.

Фирми с  50 до 100 документа годишно  нерегистрирани по ДДС

300 лв.

30 лв.

Фирми с  над 100 документа годишно
нерегистрирани по ДДС

по договаряне, но не по-малко от 350 лв.

30 лв.

Фирми с  до 50 документа регистрирани по ДДС годишно

300 лв.

30 лв.

Фирми с  50 до 100 документа регистрирани по ДДС  годишно

400 лв.

30 лв.

Фирми без дейност през отчетната година

50 лв.

30 лв.